Blog

HTML nədir?

HTML (Hypertext Markup Language) (bizim dildə Hipermətn İşarələmə Dili) veb səhifəni və onun məzmununu tərtib edib,  göstərmək üçün istifadə olunan koddur. Məsələn, HTML bir neçə abzas, markerli siyahılar və ya şəkillər və məlumat cədvəllərindən istifadə etməklə tərtib edilə bilər. Başlıqdan göründüyü kimi, bu məqalə sizə HTML və onun xüsusiyyətləri haqqında əsas anlayış verəcəkdir.

 HTML5 sənədin planı


 

<!DOCTYPE html>

<html lang="az">

<head>

            <meta charset="utf-8">

            <title>HTML5 & CSS3</title>

            <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/main.css">

</head>

<body>

            <p>Salam dostlar</p>

</body>

</html>


HTML proqramlaşdırma dili deyil, bu işarələmə (tərtib etmə) dilidir və brauzerinizə ziyarət etdiyiniz veb səhifələri necə göstərəcəyini bildirmək üçün istifadə olunur. Veb dizaynerinin istəyindən asılı olaraq bu dil mürəkkəb və ya sadə ola bilər. HTML, saytın məzmununun görünməsi, müəyyən şəkildə hərəkət etməsi və tərtib edilməsi üçün istifadə etdiyiniz bir sıra elementlərdən ibarətdir. Teqlərin əlavə edilməsi ilə, sözlərin və ya şəkllərin başqa bir şeyə keçid edə bilər, sözləri kursiv edə bilər, şrifti böyüdə və ya kiçik edə bilər və s. Bir sözlə təq və atrubutların köməkliyi ilə saytın tırtibatını istədiyimiz kimi ərsəyə gətirə bilərik. Məsələn yuxarıda göstərildiyi bu element:

<p>Salam dostlar</p>

Elementimizin əsas hissələri bunlardır:

Açılış teqi: Açılış və bağlanma bucaqlı mötərizələrə daxil edilmiş element adından (bu halda "p") ibarətdir. Başlanğıc etiketi elementin harada başladığını və ya qüvvəyə mindiyini, bu halda paraqrafın harada başladığını göstərir.

Bağlama teqi: Bu açılış teqi ilə eynidir, ancaq element adının qarşısında sağa kəsişmə işarəsi əlavə edilir. Bağlama elementi elementin harada bitdiyini, bu halda paraqrafın harada bitəcəyini göstərir. Bağlama teqini qaçırmaq ən çox başlayan başlanğıc səhvlərindən biridir və bir çox xətalara səbəb ola bilər.

Məzmun nədir: “Salam dostlar” bu elementin məzmunudur, bu halda sadəcə mətndir.

Element nədir: Açılış teqi, bağlanma teqi və daxilindəki məzmunla birlikdə elementi təşkil edir.

<HTML> elementinin daxilindəki elementlər bir daxili ailə formalaşdırır, DOM (sənəd obyekt modeli) təşkil edir. <html> elementi kök elementdir.

Əcdad başqa elementləri ehtiva edən elementdir. Şəkildə göründüyü kimi bütün elementlərin əcdadı <HTML>-dir. Eyni zamanda, <BODY> elementi də daxilində olan bütün elementlərin əcdadıdır: <h1>, <p>, <span>, <nav> və s.

Nəsil bir və ya bir neçə element növünü daxilində yerləşdirmiş elementdir. Məsələn, <body> <html>-in nəsilidir…

<p> elementi isə həm <body>-nin, həm də <html>-in nəsilidir.

Ana element aşağı səviyyənin digər elementləri ilə əlaqəli olan və onların üstündəki ağacda yerləşən elementdir. Şəkildə <html> yalnız <head> və <body>-in anasıdır. <p> elementi yalnız <span> elementinin əsas elementidir.

Uşaq element daha yüksək səviyyədə olan digər elementə birbaşa tabe olan elementdir. Şəkildə yalnız <h1>, <h2>, <p> və <nav> elementləri <body>-in uşaqlarıdır.

Qardaş element nəzərdən keçirilən elementlə eyni səviyyəli elementlər adlanan ümumi əsas elementi olan elementdir. Şəkildə <h1>, <h2> və <p> elementləri qardaş olduqları kimi, <head> və <body> qardaş elementlərdir.

Tags: html, css, php, javascript, mysql, python

Bizim F12 Studiyamız:

Studiyamız inkişaf edən xətt üzrə irəlləməyi bizi çox sevindirir və həmçinin bizləri yeni-yeni innovasiyalara sövq edir. Sevindirici haldır ki, studiyamız dünya miqyasında tanınır və müştərilərimiz dünyanın hər bir tərəfində mövcuddur. Layihələrinizi bizim F12 Studiyamıza etdiyiniz üçün sizlərər sonsuz təşəkkürlərimizi bildiririk.

Əlaqə məlumatları